Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

De functie vertrouwenspersoon geef ik een onderscheidende meerwaarde als Transpersoonlijke therapeut waarvoor ik een 4 jarige opleiding heb gevolgd.
Ik bied een eerste aanspreekpunt voor mogelijke slachtoffers aan, met ook de juiste emotionele opvang en verdere begeleiding.

Ik maak onderdeel uit van de Praktijk voor Transpersoonlijke Therapie "Op Eigen Weg", zodat ik niet alleen via mijn netwerk, maar ook binnen de eigen praktijk een therapeutisch vervolgtraject kan aanbieden als de medewerker hier behoefte aan heeft.

Die behoefte kan voortkomen uit de gevolgen van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en treiteren en discriminatie. Het gebied waarop ik als vertrouwenspersoon opereer.

Adequate begeleiding kan voor uw organisatie een aanmerkelijke kostenbesparing opleveren. In de praktijk blijkt dat het verzuim wordt teruggedrongen als medewerkers een laagdrempelig en toegankelijk aanspreekpunt hebben. Ook kunnen met een goede begeleiding een slechte werksfeer, onvoldoende functioneren, (arbeids-) conflicten en personeelsverloop worden beheerst.

Naast het ten dienste staan van uw medewerkers ondersteun ik desgewenst uw organisatie bij het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit. (Volgens de Arbo-wet een verplicht te voeren beleid op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) )

In overleg met u bied ik het volgende aan.

Voor de werknemers:

- opvang en begeleiding (of doorverwijzing hiervoor) van slachtoffer(s) van ongewenst gedrag

- ondersteunen van melders bij het indienen van een klacht

- inschakelen van een mediator of andere instanties

Voor uw organisatie:
- begeleiding op het gebied van ongewenst gedrag

- geven van voorlichting aan management en medewerkers

- jaarlijkse rapportage (niet herleidbaar) van gevallen van ongewenst gedrag zodat u inzicht krijgt in de problematiek in uw organisatie

- ondersteuning bij het maken van beleid

- hulp bij het formeren van een klachtencommissie

- ondersteunen van de (interne) vertrouwenspersoon door middel van (begeleide) intervisie

- tijdelijke vervanging bij afwezigheid van uw vertrouwenspersoon 

Mijn onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid waarborgen een adequate aandacht voor de problemen van uw medewerkers. Uw medewerker kan verzekerd zijn van volledige geheimhouding en dat zijn informatie in goede handen is bij mij.

Nieuwe reacties

15.03 | 06:57

Hallo Els, ik heb de lila jurk trui gekocht. Fantastisch ik ben er ontzetten...

30.09 | 13:30

Wat een verrassing, het overnachten voor Skimerjun werd een echt fe...

19.06 | 08:49

Ik vind het echt een hele leuke pagina. Ook leuk dat je iets over je zelf s...