Privacy verklaring

OpEigenWeg streeft ernaar dat de privacy van een ieder die haar website bezoekt of van haar diensten gebruik maakt gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgegevens zullen wij dan ook zeer zorgvuldig omgaan.

Identiteit en contactgegevens OpEigenWeg

Naam: OpEigenWeg

Adres: Leppedijk 15, 9245 HB  Nij Beets

Telefoonnummer: 06-52063802

E-mailadres: Els@opeigenweg.nl

Kamer van Koophandel-nummer: 41119956

Gebruik en bewaren gegevens

U kunt deze website anoniem bezoeken. Als u geïnteresseerd bent in een product of dienst van de OpEigenWeg, vragen wij (onder andere) om uw naam, emailadres en/of uw telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om u informatie over onze dienstverlening en/of producten te verschaffen en om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst.

Wanneer wij diensten- en/of producten bij u aan huis leveren, hebben we uiteraard tevens uw adresgegevens nodig. 

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Waarom

OpEigenWeg verwerkt uw persoonsgegevens voor navolgende doeleinden:

  • om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening;
  • om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst;
  • om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
  • om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening;

Hoe lang

OpEigenWeg zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren.

Delen

Kamperen OpEigenWeg verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst waarin eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Links
Deze website kan links naar andere websites en diensten bevatten.  OpEigenWeg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren u altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Inzien, aanpassen, verwijderen

U hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. U kunt ons bellen op 06-52063802, e-mailen op Els@opeigenweg.nl  of laat het ons weten per post.

Beveiliging

OpEigenWeg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings‑) maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met de OpEigenWeg of via ons e-mailadres Els@opeigenweg.nl

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens)

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en/of aanvullen. Raadpleegt u deze privacyverklaring dan ook regelmatig, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Cookiebeleid/statistiek

Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers en de dienstverlening te verbeteren, verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internet technologie die geen personen identificeren en slechts computers herkennen. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te maken op de website van OpEigenWeg..

Nieuwe reacties

15.03 | 06:57

Hallo Els, ik heb de lila jurk trui gekocht. Fantastisch ik ben er ontzetten...

30.09 | 13:30

Wat een verrassing, het overnachten voor Skimerjun werd een echt fe...

19.06 | 08:49

Ik vind het echt een hele leuke pagina. Ook leuk dat je iets over je zelf s...